درصد موفقیت پی جی دی

درصد موفقیت پی جی دی تولد نوزادانی با نقص ژنتیکی در گذشته عاملی بود که نه تنها علوم پزشکی را درگیر کرده بود ،که بر سر سقط این نوزادان نیز سمینار ها و کنگره هایی نیز برپا شده بود. گروهی طرفداران زندگی این نوزان بودند و گروهی زنده ماندن آن ها را نقض حقوق انسانی […]

بیشتر بدانید »