اهدای جنین : مرحله آخر درمان ناباروری

اگر می خواهید خانواده داشته باشید اما آنطور برنامه ریزی کرده اید اتفاق نمی افتد ، اهدای جنین می تواند گزینه خوبی باشد. موارد بسیاری در مورد روند و در تصمیم گیری این فرآیند وجود دارد. در واقع زنان و مردانی كه با ناباروری روبرو هستند، كاملاً در مورد همه جوانب اهدای جنین به عنوان […]

بیشتر بدانید »