ناباروری با میکرواینجکشن ICSI درمان می شود !

حدود نیمی از زوج های جوان که در باروری خود دچار مشکل هستند علت اصلی آن مربوط به اسپرم می باشد. یکی از روش های شایع برای درمان ناباروری انجام میکرواینجکشن ICSI به منظور درمان ناباروری در مردان است که نتایج به دست آمده از این روش بسیار موفقیت آمیز بوده است هدف از نگارش […]

بیشتر بدانید »