هیسترکتومی

هیسترکتومی عمل جراحی است که رحم بیمار از طریق برشی در پایین شکم برداشته می شود. رحم جایی است که جنین در زمان بارداری درآن جا رشد می کند. هیسترکتومی جزئی از رحم را برداشته و دهانه رحم را دست نخورده باقی می گذارد. با برداشتن کامل رحم، دهانه رحم نیز برداشته می شود. گاهی […]

بیشتر بدانید »