فوق تخصص نازایی و متخصص زنان و زایمان

دکتر مرضیه شیوا

 Department of Women and Infertility Research. Academic Appointments: Research Assistant Professor. CV (Curriculum Vitae)
تهران
بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل الله نوری
ابتدای خیابان سازمان آب، کوچه میرداماد

بیشتر بدانید...
دکتر مهدی زاده
دکتر اکرم مهدی زاده شاهی

در سال 1367 رشته پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي يزد با رتبه 174 اخذ نموده و در سال 1376 رشته زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي تهران و همچنین سال 1388 اخذ مدرک فلوشيپ نازايي و ART و لاپاراسکوپي از پژوهشکده علمي صارم
تهران
بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل الله نوری
ابتدای خیابان سازمان آب، کوچه میرداماد

بیشتر بدانید...
دکتر زهرا نادری
دکتر زهرا نادری

متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ ناباروریاستادیار دانشگاه علوم پزشکی ایرانمدارک علمی :مدرک دوره اموزش لاپاروسکوپی وروشهای ART وناباروری از مرکز ناباروری اصفهان زیر نظر دانشگاه علومپزشکی اصفهان ٬ سال1391. دانشنامه دکتری تخصصی زنان و زایمان و ناباروری از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1385
تهران
بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل الله نوری
ابتدای خیابان سازمان آب، کوچه میرداماد

بیشتر بدانید...
دکتر مریم اسدی

پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۷۴-۸۱ تخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهبد بهشتی بیمارستان شهدا تجریش ۸۴-۸۷
تهران
بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل الله نوری
ابتدای خیابان سازمان آب، کوچه میرداماد

بیشتر بدانید...

متخصص اورولوژی

دکتر مقصودی
دکتر رباب مقصودی

Personal Information: Surname: Maghsoudi Forename: Robab Title: M.D Sex: female Date of Birth: 21/3/1968 Place of Birth: Makoo, Iran. Marital status: Married. Iranian Medical Council Registration
تهران
بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل الله نوری
ابتدای خیابان سازمان آب، کوچه میرداماد

بیشتر بدانید...

متخصص قلب و عروق

دکتر مژگان باقری
دکتر مژگان باقری

Condition and Treatments Arterial occlusive disease , echocardiograghy Coronary angiograghy , HTN,/ HLP ,Valvular Health disease Treatment
تهران
بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل الله نوری
ابتدای خیابان سازمان آب، کوچه میرداماد

بیشتر بدانید...

فوق تخصص لاپاروسکوپی و اندومتریوز و متخصص زنان و زایمان

فوق تخصص پریناتال و طب جنین و متخصص زنان و زایمان

دکتر محبوبی شیرازی
دکتر محبوبه شیرازی

مرتبه علمی : دانشیار دانشکده پزشكي :زنان و زايمان بیمارستان: زنان (ميرزا كوچك خان) مرکز تحقیقاتی:مادر ، جنين و نوزاد
تهران
بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل الله نوری
ابتدای خیابان سازمان آب، کوچه میرداماد

بیشتر بدانید...

فوق تخصص آنکولوژی و متخصص زنان و زایمان